Dnevni plan rada za četvrtak 06. jun 2019. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Zeleni Bulevar – IV kilometar

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Maršala Tita  u selu Brestovac

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade broj 24 u Boru

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Oštrelj