Dnevni plan rada za četvrtak 06. februar 2020. godine

1. Nastavak kopanja i sanacije kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vojske Jugoslavije broj 3 u Boru

2. Sanacija kvara u šahti u selu Oštrelj

3. Sanacija kvara u šahti u selu Veliki Krivelj

4. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Branislava Nušića br. 7 u Boru

5. Očitavanje stanja vodomera na terenu

6. Zamena neispravnih vodomera

7. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Herderovoj broj 18 u Boru

8. Postavljanje metalnih šaht poklopaca i izvoz viška materijala u ulici Inženjera Šisteka broj 7 u Boru

9. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Jovana Dučića broj 24 u Boru

10. Čišćenje atmosferskih rešetki i kanala po gradu Boru

11. Pripreme za sanaciju kašike na rovokopaču

12. Opravka muljne pumpe

13. Izrada metalnih poklopaca za šahte

14. Naplata računa u selu Zlot

15. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s