Dnevni plan rada za četvrtak 05. septembar 2019. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod škole u selu Oštrelj
2. Zamena ventila uz najavljeno zatvaranje vode u ulici Timočkoj u Boru
3. Zamena ventila u naselju Bor 2 u Boru
4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Inženjera Šisteka broj 22 u Boru
5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod škole u selu Krivelj
6. Sanacija kvara u rezervoaru u reonu Šućila sela Krivelj
7. Provera količine vode u rezervoaru u reonu Subovac sela Mali Krivelj
8. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u ulici 3. oktobar kod broja 90 u Boru
9. Čišćenje atmosferske kanalizacije u ulici Đorđa Andrejevića Kuna kod broja 2 u Boru
10. Zamena vodomera za pravna lica po gradu Boru
11. Čišćenje šahti za fekalnu kanalizaciju u ulicama Ozrenska broj 30, Zeleni bulevar broj 14 i 9. brigade između brojeva 13 i 15 u Boru
12. Crpljenje vode iz šahte i nameštanje šaht poklopca u ulici Zmajevoj u naselju Brezonik u Boru
13. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica u gradu Boru
14. Očitavanje stanja vodomera u selu Slatina
15. Provera vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka
16. Provera vodovodne mreže u ulici Jovana Cvijića u Boru
17. Provera niske javne rasvete u ulicama 3. oktobar kod brojeva 95 i 103 i Dimitrija Tucovića kod broja 9 u Boru
18. Protok vode u gradu iznosi 225 l/s