Dnevni plan rada za četvrtak 04. jul 2019. godine

  1. Zidanje šahti za vodovodnu mrežu u selu Šarbanovac

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Savača na Borskom jezeru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Grobljanskoj sela Zlot

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Save Kovačevića broj 13 u Boru

  5. Zamena ventila na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Cvijića u Boru